loader image
Ανάπαυση

Τρίτη, 1/02/2022

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ιησούς του Ναυή 1:10-18
1 Όταν πέθανε ο δούλος του Κυρίου ο Μωυσής, ο Κύριος είπε στο βοηθό του τον Ιησού, γιο του Ναυή:
2 «Ο δούλος μου ο Μωυσής πέθανε. Ετοιμάσου, λοιπόν, τώρα εσύ και όλος αυτός ο λαός, να διαβείτε τον Ιορδάνη που είναι μπροστά σας και να μπείτε στη χώρα που δίνω σ’ εσάς, τους Ισραηλίτες. 3Όπως υποσχέθηκα στο Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο όπου θα πατούν τα πόδια σας. 4 Η περιοχή σας θ’ απλώνεται από την έρημο, νότια, ως το Λίβανο, βόρεια, κι απ’ το μεγάλο ποταμό, τον Ευφράτη, ανατολικά, μέσα από τη χώρα των Χετταίων, ως τη Μεσόγειο Θάλασσα, δυτικά. 5 Κανείς δε θα μπορέσει να σου αντισταθεί όσο θα ζεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου, όπως ήμουν και με το Μωυσή· δε θα σ’ αφήσω, δε θα σ’ εγκαταλείψω.
6 »Να είσαι θαρραλέος και δυνατός, γιατί εσύ θα οδηγήσεις αυτόν το λαό να πάρει ιδιοκτησία του τη χώρα που την υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους. 7 Μόνο να είσαι θαρραλέος και δυνατός και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλιτα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου που σου παρέδωσε ο δούλος μου, ο Μωυσής. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε καθετί που θα επιχειρείς. 8 Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα και νύχτα, για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σ’ αυτό· τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς.
9 »Σου είπα να είσαι θαρραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δειλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας».
Ο Ιησούς ετοιμάζει την προέλαση
10 Τότε ο Ιησούς διέταξε τους άρχοντες του λαού 11 να διασχίσουν το στρατόπεδο και να δώσουν στο λαό την εξής εντολή: «Εφοδιαστείτε με τρόφιμα, γιατί ύστερα από τρεις μέρες θα περάσετε τον Ιορδάνη, για να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία σας ο Κύριος, ο Θεός σας».
12 Έπειτα ο Ιησούς μίλησε στους απογόνους του Ρουβήν και του Γαδ και στο μισό της φυλής Μανασσή: 13 «Θυμηθείτε», τους είπε, «την εντολή που σας έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, όταν σας δήλωσε ότι ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας δώσει αυτήν εδώ τη χώρα, για να εγκατασταθείτε. 14 Οι γυναίκες σας, λοιπόν, τα παιδιά σας και τα ζώα σας μπορούν να μείνουν από τώρα εδώ, στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ανατολικά του Ιορδάνη. Εσείς όμως, όλοι οι πολεμιστές, θα πάρετε τα όπλα και θα περάσετε επικεφαλής των συμπατριωτών σας για να τους βοηθήσετε, 15 ώσπου ο Κύριος, ο Θεός σας, να δώσει και σ’ αυτούς, όπως έδωσε και σ’ εσάς, τη χώρα τους και να εγκατασταθούν σ’ αυτήν. Μετά θα γυρίσετε κι εσείς να εγκατασταθείτε εδώ, στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, για ιδιοκτησία σας, ανατολικά του Ιορδάνη».
16 Αυτοί απάντησαν στον Ιησού: «Θα εκτελέσουμε όλες τις προσταγές σου και θα πάμε παντού όπου μας στείλεις. 17 Όπως ακούγαμε σε όλα το Μωυσή, έτσι θ’ ακούμε κι εσένα· μόνο να είναι ο Κύριος ο Θεός σου μαζί σου, όπως ήταν και με το Μωυσή. 18 Όποιος σου εναντιωθεί και αρνηθεί να υπακούσει οποιαδήποτε προσταγή σου, αυτός θα θανατωθεί· αρκεί εσύ να είσαι θαρραλέος και δυνατός».
Προετοιμάσου

Θυμήσου όταν για πολύ καιρό περίμενες κάτι με αγωνία. Τι σε ενίσχυε τότε;

Σκέψου

Η πρώτη ενέργεια του Ιησού του Ναυή ως ηγέτη ήταν η προετοιμασία για να διαβεί ο λαός Ισραήλ τον ποταμό Ιορδάνη. Για τον σκοπό αυτό χρησι- μοποίησε την υπάρχουσα δομή ηγεσίας (εδ. 10-11).

Μερικοί από τον λαό του Θεού –οι φυλές Ρουβήν και Γαδ και η μισή φυλή Μανασσή (εδ. 12) –είχαν λάβει την υπόσχεση για γη ανατολικά του πο- ταμού Ιορδάνη. Οι πολεμιστές αυτών των φυλών έδωσαν όρκο μπροστά στον Ιησού του Ναυή (εδ. 16-18). Η τήρηση αυτού του όρκου ήταν η προ- ϋπόθεση για την εκπλήρωση της υπόσχεσης για ανάπαυση (εδ. 13), για την όποια, χωρίς αμφιβολία, όλοι ανυπομονούσαν. Οι συνέπειες της πα- ράβασης του όρκου αναφέρονται στο 18ο εδάφιο.

Ο Ιησούς του Ναυή γνώριζε ότι εκείνοι που θα έπαιρναν γη δυτικά του Ιορδάνη χρειάζονταν τη βοήθεια όλων των υπόλοιπων (βλ. Αριθμοί κεφ. 32). Και ο ίδιος ο στρατηγός Ιησούς του Ναυή τούς χρειαζόταν όλους στο πλευρό του, ανεξάρτητα από τον τελικό τους προορισμό, γι’ αυτό και ο όρκος. Μόνο μετά από την κατάκτηση της γης δυτικά του Ιορδάνη θα μπορούσε ο λαός του Θεού να αναπαυθεί, είτε δυτικά είτε ανατολικά του ποταμού.

Η υπόσχεση της ανάπαυσης αποτελούσε σημαντική παρακίνηση για όλους, ώστε να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ανταποκρίσου
Ευχαρίστησε τον Θεό γιατί σε στηρίζουν οι υποσχέσεις Του. Προσευ- χήσου για όσους δυσκολεύονται να στηριχτούν στις υποσχέσεις του Θεού.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Έξοδος 21–22, Ψαλμός 16

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι χρειαστείτε!