loader image
Δεν φταίω εγώ!

Τετάρτη, 03/05/2023

Προετοιμάσου

Θυμήσου ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο στον κόσμο και στη ζωή σου. Τι ανακούφιση!

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 9:19-29

19Θέλεις λοιπὸν μοὶ εἰπεῖ· Διὰ τί πλέον μέμφεται; εἰς τὸ θέλημα αὐτοῦ τίς ἐναντιοῦται;20Ἀλλὰ μάλιστα σύ, ὦ ἄνθρωπε, τίς εἶσαι, ὅστις ἀνταποκρίνεσαι πρὸς τὸν Θεόν; Μήπως τὸ πλάσμα θέλει εἰπεῖ πρὸς τὸν πλάσαντα, Διὰ τί μὲ ἔκαμες οὕτως;21Ἤ δὲν ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μίγματος νὰ κάμῃ ἄλλο μὲν σκεῦος εἰς τιμήν, ἄλλο δὲ εἰς ἀτιμίαν;22Τί δέ, ἄν ὁ Θεός, θέλων νὰ δείξῃ τὴν ὀργήν αὑτοῦ καὶ νὰ κάμῃ γνωστήν τὴν δύναμιν αὑτοῦ, ὑπέφερε μετὰ πολλῆς μακροθυμίας σκεύη ὀργῆς κατεσκευασμένα εἰς ἀπώλειαν,23καὶ διὰ νὰ γνωστοποιήσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὑτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, τὰ ὁποῖα προητοίμασεν εἰς δόξαν,24ἡμᾶς τοὺς ὁποίους ἐκάλεσεν οὐχὶ μόνον ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν;
25Καθὼς καὶ ἐν τῷ Ὠσηὲ λέγει· Θέλω καλέσει λαὸν μου τὸν οὐ λαὸν μου, καὶ ἠγαπημένην τὴν οὐκ ἠγαπημένην·26καὶ ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου ἐρρέθη πρὸς αὐτούς, δὲν εἶσθε λαὸς μου, ἐκεῖ θέλουσι καλεσθῆ υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.
27Ὁ δὲ Ἡσαΐας κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ· Ἄν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἦναι ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλοιπον αὐτῶν θέλει σωθῆ·28διότι θέλει τελειώσει καὶ συντέμει λογαριασμὸν μετὰ δικαιοσύνης, ἐπειδή συντετμημένον λογαριασμὸν θέλει κάμει ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.
29Καὶ καθὼς προεῖπεν ὁ Ἡσαΐας· Ἐὰν ὁ Κύριος Σαβαὼθ δὲν ἤθελεν ἀφήσει εἰς ἡμᾶς σπέρμα, ὡς τὰ Σόδομα ἠθέλομεν γείνει καὶ μὲ τὰ Γόμορρα ἠθέλομεν ὁμοιωθῆ.

Σκέψου

Έτοιμοι για την επόμενη ερώτηση; «Αν ο Θεός έχει σχέδιο και έχει τον έλεγχο, γιατί να κατηγορηθώ εγώ για τις αποφάσεις μου;» Εξαρτάται από το πώς θέτεις την ερώτηση. Αν ρωτάς επιθετικά – π.χ. «είμαι μόνο ένα πιόνι» – τότε μένουμε σε αυτό που αισθάνεσαι. Αλλά, αν ρωτάς με ειλικρινή απορία για να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός, τότε ανοίγονται νέοι ορίζοντες.

Ανακαλύπτουμε ότι ο Θεός έχει κάθε δικαίωμα να έχει τον έλεγχο. Είναι ο Θεός. Είναι κυρίαρχος – αυτό είναι το επόμενο κομμάτι μας στο παζλ. Αλλά, η επέμβασή Του είναι τρυφερή και σκόπιμη, όπως ο αγγειοπλάστης διαμορφώνει τον πηλό για να φτιάξει ένα αντικείμενο όμορφο και χρήσιμο (εδ. 21). Ο αγγειοπλάστης Θεός είναι υπομονετικός και γεμάτος ευσπλαχνία. Δείχνει υπομονή όταν εμείς επαναστατούμε (εδ. 22) και σε ό,τι κάνει, κινητοποιείται από τη βαθιά Του επιθυμία να Του ανήκουμε. Δεν σε συγκινεί αυτό; Σκέψου τα εδάφια 25 και 26. Ένα πιόνι, ένα παζλ και ένας αγγειοπλάστης. Όλες οι εικόνες δένονται με μια χρυσή κλωστή (άλλη μια εικόνα). Αυτή η κλωστή είναι η απόλυτη τρυφερότητα και απόλαυση που έχει ο Θεός όταν ελκύει ανθρώπους προς Αυτόν, κυρίως όταν αυτοί νιώθουν ανάξιοι.

Ανταποκρίσου
Μας αρέσει να έχουμε τον έλεγχο. Ζήτα σήμερα τη βοήθεια του Θεού για να εμπιστευτείς τον έλεγχό Του και να αναπαυθείς στη φροντίδα Του.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Σαμουήλ 25–26, Ψαλμός 49

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.