loader image
Φωτεινή ελπίδα σε σκοτεινές μέρες

Πέμπτη, 23/05/2024

Προετοιμάσου

Διάβασε την προσευχή στο Εφεσίους 1:18. Κάν’ την και δική σου προσευχή.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 20:1-6

1Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὅστις εἶχε τὸ κλειδίον τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ.2Καὶ ἐπίασε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅστις εἶναι Διάβολος καὶ Σατανᾶς, καὶ ἔδεσεν αὐτὸν χίλια ἔτη,3καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν αὐτὸν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, διὰ νὰ μή πλανήσῃ τὰ ἔθνη πλέον, ἑωσοῦ πληρωθῶσι τὰ χίλια ἔτη· καὶ μετὰ ταῦτα πρέπει νὰ λυθῇ ὀλίγον καιρόν.
4Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθησαν ἐπ᾿αὐτῶν, καὶ κρίσις ἐδόθη εἰς αὐτοὺς καὶ εἶδον τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες δὲν προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ δὲν ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὑτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὑτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ τὰ χίλια ἔτη.5Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν δὲν ἀνέζησαν, ἑωσοῦ πληρωθῶσι τὰ χίλια ἔτη. Αὕτη εἶναι ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη.6Μακάριος καὶ ἅγιος, ὅστις ἔχει μέρος εἰς τὴν πρώτην ἀνάστασιν· ἐπὶ τούτων ὁ θάνατος ὁ δεύτερος δὲν ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλὰ θέλουσιν εἶσθαι ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ θέλουσι βασιλεύσει μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη.

Σκέψου

Αντί να ασχολούμαστε με τις διάφορες ερμηνείες για τα χίλια χρόνια, σε καλώ να σκεφτείς πώς αυτά τα εδάφια θα ανακούφισαν τους χριστιανούς που τα πρωτοδιάβασαν. Θυμήσου πώς αντιμετώπιζαν καθημερινή αντίσταση επειδή ήταν χριστιανοί (βλ. 2:13, 3:7-9). Έμοιαζε σαν ο σατανάς (κυριολεκτικά, η λέξη σημαίνει: «ο κατήγορος») να τους είχε στριμώξει! Κάποιοι υπέφεραν πολύ (εδ. 4)· άλλοι υπέφεραν ακόμα (2:10).

Η Αποκάλυψη ποτέ δεν προβάλλει την ιδέα μιας ισόπαλης αναμέτρησης μεταξύ καλού και κακού. Ένας και μόνο άγγελος είναι αρκετός για να ρίξει τον σατανά στη φυλακή, όπου θα περιμένει τη δίκη και την ποινή του (εδ. 1-3)! Σίγουρα, αυτή η οπτική της πλήρους παντοδυναμίας του Θεού θα ανακούφιζε τους καταπιεσμένους πιστούς!

Το να μένει κανείς πιστός στον Χριστό ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή (εδ. 4). Και σήμερα είναι. Η γνώση του σχεδίου του Θεού (εδ. 4, 6) έδινε στους διωκόμενους, αδύναμους χριστιανούς του πρώτου αιώνα ελπίδα για το μέλλον και δύναμη να υπομείνουν τις κακουχίες. Γι’ αυτούς, και για μας, αυτό το καθαρό όραμα του προορισμού μας –τέλεια ζωή μαζί με τον Χριστό (εδ. 6, βλ. Β΄ Κορινθίους 4:17) – μάς βοηθά να υπομείνουμε τα προβλήματα του σήμερα.

Ανταποκρίσου
Ποια από τις αλήθειες της σημερινής περικοπής σε βοηθά να συνεχίζεις την πορεία σου με τον Χριστό; Άφησε αυτή την αλήθεια να ριζώσει στην καρδιά σου.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 14–15, Α΄ Κορινθίους 15

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.