loader image
Θαυμάσια χάρη

Σάββατο, 06/05/2023

Προετοιμάσου

Πριν διαβάσεις το σημερινό κείμενο, σκέψου πώς άγγιξε τη ζωή σου την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα η θαυμάσια χάρη του Θεού.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 11:1-10

1Λέγω λοιπόν, Μήπως ἀπέρριψεν ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ; Μή γένοιτο· διότι καὶ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἶμαι, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, ἐκ φυλῆς Βενιαμίν.2Δὲν ἀπέρριψεν ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ, τὸν ὁποῖον προεγνώρισεν. Ἤ δὲν ἐξεύρετε τί λέγει ἡ γραφή περὶ τοῦ Ἠλία; πῶς ὁμιλεῖ πρὸς τὸν Θεὸν κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, λέγων· 3Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἐθανάτωσαν καὶ τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καὶ ἐγὼ ἐναπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου.4Ἀλλὰ τί ἀποκρίνεται πρὸς αὐτὸν ὁ Θεός; Ἀφῆκα εἰς ἐμαυτὸν ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, οἵτινες δὲν ἔκλιναν γόνυ εἰς τὸν Βάαλ.5Οὕτω λοιπὸν καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος καιροῦ ἀπέμεινε κατάλοιπόν τι κατ᾿ ἐκλογήν χάριτος.6Ἐὰν δὲ κατὰ χάριν, δὲν εἶναι πλέον ἐξ ἔργων· ἐπειδή τότε ἡ χάρις δὲν γίνεται πλέον χάρις. Ἐὰν δὲ ἐξ ἔργων, δὲν εἶναι πλέον χάρις· ἐπειδή τὸ ἔργον δὲν εἶναι πλέον ἔργον.7Τί λοιπόν; Ὁ Ἰσραήλ δὲν ἐπέτυχεν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ζητεῖ, οἱ ἐκλεκτοὶ ὅμως ἐπέτυχον· οἱ δὲ λοιποὶ ἐτυφλώθησαν,
8καθὼς εἶναι γεγραμμένον· Ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὁ Θεὸς πνεῦμα νυσταγμοῦ, ὀφθαλμοὺς διὰ νὰ μή βλέπωσι καὶ ὦτα διὰ νὰ μή ἀκούωσιν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
9Καὶ ὁ Δαβὶδ λέγει· Ἄς γείνῃ ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς βρόχον καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα εἰς αὐτούς·10ἄς σκοτισθῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν διὰ νὰ μή βλέπωσι, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς κύρτωσον.

Σκέψου

Οι ερωτήσεις συνεχίζονται. Αφού ο Ισραήλ συνεχίζει να μην πιστεύει, μήπως ο Θεός άλλαξε γνώμη και τους παράτησε; Ο Παύλος αγανακτεί με αυτή την ερώτηση: «Μοι γένοιτο﮲ διότι κι εγώ Ισραηλίτης είμαι, εκ σπέρματος Αβραάμ, εκ φυλής Βενιαμίν» (εδ. 1). Και θα μπορούσε να πει και για άλλους: Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης για παράδειγμα. Ο Θεός δεν τα παρατάει. Και αυτό οδηγεί σε τέσσερις λέξεις – πρόκληση που συμπληρώνουν το παζλ.

Κάθε εποχή υπάρχει μια μειονότητα ανθρώπων που πιστεύει στον Θεό. Είναι το πιστό υπόλοιπο (πρώτη λέξη – εδ. 5), οι οποίοι δεν έχουν την επίμονη επιθυμία να εντυπωσιάσουν τον Θεό (εδ. 6). Καθώς ανταποκρίνονται στη χάρη Του (δεύτερη λέξη) φανερώνουν ότι έχουν εκλεγεί (τρίτη λέξη – εδ. 7) για την οικογένεια του Θεού. Και αυτοί που μένουν έξω; Η επίμονη απόρριψη του δρόμου της πίστης έχει σκληρύνει την καρδιά τους (τέταρτη λέξη – εδ. 7) και ο Θεός το επιβεβαιώνει αυτό: η πνευματική αλήθεια δεν μπορεί να σπάσει τα σκληρά τείχη της άμυνάς τους.

Αν όλα αυτά φαίνονται δύσκολα, μην αποθαρρύνεσαι. Αύριο θα δούμε πώς ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την κατάσταση για να εκπληρώσει το σχέδιό Του της σωτηρίας. Τώρα κράτα στο νου σου ότι ο Θεός πάντα ενεργεί με τη χάρη Του.

Ανταποκρίσου
Ευχαρίστησε τον Θεό για τη θαυμάσια χάρη Του στη ζωή σου, να ξέρεις ότι ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Σαμουήλ 1–2, Ψαλμός 50

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.