loader image
Καινούρια ελπίδα

Τετάρτη, 01/03/2023

Εισαγωγή:

Ρωμαίους 5– 8
Ενδιάμεσα

Η επιστολή προς Ρωμαίους περιέχει κάποια από τα πιο γνωστά και αγαπημένα εδάφια στη Γραφή. Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβουμε τι εννοεί ο απ. Παύλος. Ίσως αυτά τα εδάφια-κλειδιά από το 6ο κεφάλαιο να μας βοηθήσουν.

Σκέψου… «ημείς, οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή;» (Ρωμαίους 6:2). «Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας» (Ρωμαίους 6:7). «Ας μη βασιλεύη λοιπόν η αμαρτία εν τω θνητώ υμών σώματι» (Ρωμαίους 6:12). «Μηδέ παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν» (Ρωμαίους 6:13). Επομένως, έχουμε πεθάνει ως προς την αμαρτία ή όχι; Είμαστε απελευθερωμένοι από αυτήν ή ακόμα μας βασανίζει; Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα είναι ‘ναι’!

Καλωσήρθες στον κόσμο του «ήδη, αλλά όχι ακόμα». Ζούμε στην εποχή μεταξύ της καθοριστικής μάχης που έχει ήδη γίνει (ο θάνατος του Χριστού, η ανάσταση και η ανάληψή Του) και της τελειωτικής νίκης που θα λάβει χώρα όταν επιστρέψει ο Χριστός. Η αμαρτία και ο θάνατος έχουν ήδη νικηθεί, όμως δεν έχουν καταστραφεί: η κατάστασή μας και το μέλλον μας είναι αδιαμφισβήτητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα εχθροί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Η ζωή μας εν Χριστώ έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί: το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα μας, μας μεταμορφώνει και μας εγγυάται τη μελλοντική ελπίδα, όμως ακόμα παλεύουμε με την αμαρτία.

Βρισκόμαστε κάπου ενδιάμεσα. Ο απ. Παύλος θέλει να στεκόμαστε σταθερά σε αυτό που ο Θεός έχει ήδη κάνει και, ταυτόχρονα, να περιμένουμε με ενθουσιασμό και υπομονή για αυτό που πρόκειται να κάνει. Καθώς περιμένουμε, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα μας, ώστε να μοιάσουμε στον Ιησού. Είσαι έτοιμος να συμμετάσχεις;

Προετοιμάσου

Πότε ένιωσες ότι κάποιος σε αγαπά και σε περιποιείται; Ποιος ήταν; Πώς αισθάνθηκες; Πώς σε επηρέασε η αγάπη του;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 5:1-11

1Δικαιωθέντες λοιπὸν ἐκ πίστεως, ἔχομεν εἰρήνην πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,2διὰ τοῦ ὁποίου ἐλάβομεν καὶ τὴν εἴσοδον διὰ τῆς πίστεως εἰς τὴν χάριν ταύτην, εἰς τὴν ὁποίαν ἱστάμεθα καὶ καυχώμεθα εἰς τὴν ἐλπίδα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.3Καὶ οὐχὶ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα εἰς τὰς θλίψεις, γινώσκοντες ὅτι ἡ θλῖψις ἐργάζεται ὑπομονήν,4ἡ δὲ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμή ἐλπίδα,5ἡ δὲ ἐλπὶς δὲν καταισχύνει, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκκεχυμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος εἰς ἡμᾶς. 6Ἐπειδή ὁ Χριστός, ὅτε ἤμεθα ἔτι ἀσθενεῖς, ἀπέθανε κατὰ τὸν ὡρισμένον καιρὸν ὑπὲρ τῶν ἀσεβῶν.7Διότι μόλις ὑπὲρ δικαίου θέλει ἀποθάνει τις· ἐπειδή ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ἴσως καὶ τολμᾷ τις νὰ ἀποθάνῃ·8ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς δεικνύει τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς, διότι ἐνῷ ἡμεῖς ἤμεθα ἔτι ἁμαρτωλοί, ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν.9Πολλῷ μᾶλλον λοιπὸν ἀφοῦ ἐδικαιώθημεν τώρα διὰ τοῦ αἵματος αὑτοῦ, θέλομεν σωθῆ ἀπὸ τῆς ὀργῆς δι᾿ αὐτοῦ.10Διότι ἐὰν ἐχθροὶ ὄντες ἐφιλιώθημεν μὲ τὸν Θεὸν διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ, μᾶλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθῆ διὰ τῆς ζωῆς αὐτοῦ·11καὶ οὐχὶ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι εἰς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ἐλάβομεν τώρα τὴν φιλίωσιν.

Σκέψου

Όλοι έχουμε γνωρίσει κάποιον μεγαλόστομο που περηφανεύεται για τις δυνατότητές του – ίσως για να κρύψει την ανασφάλειά του. Αλλά εδώ ο απ. Παύλος δεν μιλάει για τέτοια περηφάνια (εδ. 2 και 11).

Κοίταξε ξανά την περικοπή και μέτρα πόσες φορές ο Παύλος αναφέρει κάτι που έκανε ο Θεός ή πόσες φορές χρησιμοποιεί τη φράση «δια του Κυρίου Ιησού Χριστού». Ο Παύλος δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει, και ο τρόπος του θυμίζει έναν μεγαλόστομο. Αλλά η διαφορά είναι πως ο Παύλος μιλάει για τον Θεό, όχι για τον εαυτό του!

Ο Παύλος περηφανεύεται για την ελπίδα (όχι ψεύτικη, αλλά σίγουρη) πως ό,τι έχει κάνει ο Θεός εγγυάται ότι θα ολοκληρώσει το έργο Του. Παρατήρησε πώς μιλάει ο Παύλος για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί τα δεινά που μας συμβαίνουν, ώστε να μας δώσει ελπίδα (εδ. 3-5).

Πώς έδειξε ο Θεός την αγάπη Του (εδ. 5-8); Το έργο της σωτηρίας δεν έχει ολοκληρωθεί (εδ. 9-10), αλλά η νίκη είναι αδιαμφισβήτητη.

Ανταποκρίσου
Ησύχασε και φέρε στον Θεό ό,τι σε ταλαιπωρεί. Ζήτα Του να αυξηθεί η ελπίδα σου και όχι η απόγνωση.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Αριθμοί 6–7, Ψαλμοί 26–27

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.