loader image
Ποιο είναι το κίνητρό σου;

Δευτέρα, 20/11/2023

Εισαγωγή:

Ματθαίος 16–18
Στρέψε τα μάτια σου στον Χριστό

Στην Α΄ Κορινθίους 2:2, ο Παύλος λέει: «Απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον». Ποιοι είμαστε εμείς για να διαφωνήσουμε; Αυτά τα αναγνώσματα πάνω στα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ματθαίου έχουν ακριβώς αυτόν τον στόχο, να στρέψουν τα μάτια μας στο πρόσωπο του Ιησού.

Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος για όσους έχουν προσωπική σχέση φιλίας με τον Ιησού. Ο άνθρωπος που θα συναντήσουμε σε αυτά τα κεφάλαια δεν είναι πάντα ένας χαρούμενος σύντροφος που συμπορεύεται μαζί μας χαλαρά. Εννοείται πως θα Τον συναντήσουμε να θεραπεύει με ευγένεια, να διδάσκει με υπομονή και να μιλάει με παιδάκια. Όμως, μπορεί να γίνει και απειλητικός προς αυτούς που έχουν εξουσία και προς αυτούς που Τον ακολουθούν. Είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική, υψηλού επιπέδου διάνοια, που δεν αναγνωρίζεται πάντοτε, στερεωμένος στα βασικά στοιχεία της εβραϊκής πίστης Του. Αυτές οι δεξιότητες Του δίνουν τη βεβαιότητα και την εξουσία να κατατροπώνει τους επικριτές Του στις λογομαχίες. Δείχνει ότι γνωρίζει πώς εκτυλίσσεται και τι σημαίνει κάθε πτυχή της ιστορίας. Ξέρει ότι ο ίδιος ήρθε να εκτελέσει το λυτρωτικό σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα. Είναι μυστηριώδης και αποκαλύπτεται ως υπερφυσικός. Είναι ένας από μας, αλλά και πολύ, πολύ παραπάνω από μας. Και είναι φίλος μας. Ας στραφούμε για άλλη μια φορά σε Αυτόν.

Προετοιμάσου

Σκέψου το πιο σημαντικό πράγμα που έκανες την τελευταία εβδομάδα. Γιατί το έκανες ακριβώς;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 16:1-12

1Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, πειράζοντες αὐτὸν ἐζήτησαν νὰ δείξῃ εἰς αὐτοὺς σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.2Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς· Ὅταν γείνῃ ἑσπέρα, λέγετε· Καλωσύνη· διότι κοκκινίζει ὁ οὐρανός·3καὶ τὸ πρωΐ· Σήμερον χειμών· διότι κοκκινίζει σκυθρωπάζων ὁ οὐρανός. Ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ ἐξεύρετε νὰ διακρίνητε, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν δὲν δύνασθε;4Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον δὲν θέλει δοθῆ εἰς αὐτήν εἰμή τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. Καὶ ἀφήσας αὐτοὺς ἀνεχώρησε.
5Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, ἐλησμόνησαν νὰ λάβωσιν ἄρτους.6Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς· Βλέπετε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.7Καὶ ἐκεῖνοι διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγοντες ὅτι ἄρτους δὲν ἐλάβομεν.8Νοήσας δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς αὐτούς· Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους δὲν ἐλάβετε;9ἔτι δὲν καταλαμβάνετε, οὐδὲ ἐνθυμεῖσθε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε;10οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε;11πῶς δὲν καταλαμβάνετε ὅτι περὶ ἄρτου δὲν σᾶς εἶπον νὰ προσέχητε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων;12Τότε ἐνόησαν, ὅτι δὲν εἶπε νὰ προσέχωσιν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

Σκέψου

Ένας ουδέτερος παρατηρητής – που δεν γνωρίζει τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους – θα έλεγε ότι είναι λογικές οι ερωτήσεις που κάνουν. Από την άλλη, ίσως φαίνονται κάπως αγενείς. Σίγουρα επιτρέπεται να ρωτάμε για την πίστη μας και να προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό. Επίσης, επιτρέπεται να παραδεχόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε κάποια διδασκαλία ή κάποιες οδηγίες. Είναι καλό να είμαστε ειλικρινείς για αυτά τα πράγματα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση ο Ιησούς ξέρει πολύ καλά μια πραγματικότητα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε κι εμείς. Το κίνητρο αυτών που κάνουν τις ερωτήσεις είναι αυτό που ενοχλεί τον Χριστό, η νοοτροπία ανθρώπων που εξυπηρετούν τόσο κατάφωρα τα δικά τους συμφέροντα. Στ’ αλήθεια πιστεύουμε ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες ψάχνουν ένα σημάδι για να δώσουν δόξα στον Θεό (εδ. 4); Ελπίζουν πραγματικά ότι ο Ιησούς είναι στ’ αλήθεια ο Μεσσίας;

Και όσον αφορά τους μαθητές του Ιησού, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μιλά έντονα ο Κύριος; Οι μαθητές φαίνεται να έχουν ξεχάσει τη γενναιόδωρη πρόνοιά Του (Ματθαίος 15:37), όσα διδάσκει με τις παραβολές και με τις ολοζώντανες εικόνες Του (Ματθαίος 13) και ότι πάνω απ’ όλα εκτιμά την πίστη (Ματθαίος 15:28). Προειδοποίηση: Ο Ιησούς μπορεί να γίνει λιγότερο ανεκτικός μαζί μας, αν ηθελημένα χάνουμε το νόημα των όσων λέει.

Ανταποκρίσου
Ζήτα από τον Θεό να σου δείξει σήμερα πτυχές της ζωής σου όπου εθελοτυφλείς ως προς το αληθινό κίνητρό σου.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ιεζεκιήλ 40–41, Α΄ Ιωάννη 1

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.