loader image
Έτος: 2024

Πόσο ακόμα;

Ψαλμός 6

Πώς νιώθεις σήμερα; Είσαι καλά ή έχεις προβλήματα υγείας; Αν ναι, τότε θα ταυτιστείς με τον ψαλμωδό. Σκέψου ότι σώμα και ψυχή αλληλοεπηρεάζονται.

Διαβάστε Περισσότερα

Τα βιβλία

Αποκάλυψη 20:7-15

«Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης· διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος» (Ησαΐας 45:22). Δόξασε τον Θεό για την καλοσύνη και αγάπη Του που καλεί τους ανθρώπους σ’ Αυτόν.

Διαβάστε Περισσότερα

Σε ποιον ανήκει η δόξα;

Αποκάλυψη 18:1-10

«Μη εις ημάς, Κύριε, μη εις ημάς, αλλ’ εις το όνομά σου δος δόξαν, διά το έλεός σου, διά την αλήθειάν σου» (Ψαλμός 115:1). Πώς νιώθεις την αγάπη και πιστότητα του Θεού;

Διαβάστε Περισσότερα

Τα σύνορα της πόλης

Αποκάλυψη 17:1-18

Προσευχήσου: «Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θα βλέπω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου… Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς» (Ψαλμός 119: 18, 130). Αμήν.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλογή

Αποκάλυψη 14:6-20

Η κρίση του Θεού δεν είναι ευχάριστη ιδέα, όμως όλοι ζητάμε δικαιοσύνη. Ζήτα ο Θεός να σου δείξει αντιφάσεις στη δική σου αντίληψη περί κρίσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Ατάραχοι

Ψαλμός 46

Νιώθεις χαρά ή φόβο σήμερα; Ταραχή ή ηρεμία; Ο Καρλ Μπαρτ κάποτε περιέγραψε τη χαρά ως «ανυπότακτη, ανεξάρτητα από περιστάσεις».

Διαβάστε Περισσότερα

Στην ερημιά

Αποκάλυψη 12:1-17

Όταν ο Μάρτιν Νήμελερ, ένας Γερμανός θεολόγος που αντιστάθηκε στον Χίτλερ και φυλακίστηκε, ρωτήθηκε από έναν ιερέα γιατί τον φυλάκισαν, απάντησε: «Εσύ γιατί δεν έχεις φυλακιστεί;»

Διαβάστε Περισσότερα

«Και τι κακόν έπραξεν;»

Ματθαίος 27:11-26

Πλησιάζει Μεγάλη Παρασκευή, εστίασε στον Ιησού, «όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην» (Εβραίους 12:2).

Διαβάστε Περισσότερα

Άβολος Θεός

Ιερεμίας 4:5-26

Θα διαβάσουμε μερικά δύσκολα εδάφια. Ζήτα από τον Θεό να είσαι ειλικρινής και να σε επισκεφθεί καθώς διαβάζεις.

Διαβάστε Περισσότερα

Θα υποκύψει;

Ιώβ 41:1-34

«Διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Επειδή ιδού, από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσαι αι γενεαί· διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού» (Λουκάς 1:48-49).

Διαβάστε Περισσότερα

Νόστος

Ψαλμός 39:1-13

«Διότι καθ’ ο απέθανεν, απέθανεν άπαξ διά την αμαρτίαν, αλλά καθ’ ο ζη, ζη εις τον Θεόν» (Ρωμαίους 6:10).

Διαβάστε Περισσότερα

Ο πυγμάχος

Ιώβ 38:1-21

«Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου· αυτά ας με οδηγώσιν· ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου» (Ψαλμός 43:3).

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκόπικρη μουσική

Ιώβ 37:1-24

«Όστις λαλεί αφ’ εαυτού, ζητεί την δόξαν την ιδικήν αυτού, όστις όμως ζητεί την δόξαν του πέμψαντος αυτόν, ούτος είναι αληθής και αδικία εν αυτώ δεν υπάρχει» (Ιωάνης 7:18).

Διαβάστε Περισσότερα

Μη με αφήνεις έτσι!

Ψαλμός 38

«Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια. Κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος» (Γαλάτες 5:22-23).

Διαβάστε Περισσότερα

Αναζήτησέ με, εκεί θα είμαι

Ιώβ 35:1-16

«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου· εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε και αυτός θα διευθύνει τα διαβήματά σου» (Παροιμίες 3:5-6).

Διαβάστε Περισσότερα

Καθαρή συνείδηση

Ιώβ 27:1-23

«Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Λουκάς 10:27).

Διαβάστε Περισσότερα

Κρίση και έλεος

Αποκάλυψη 9:1-21

«και θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος» (Αποκάλυψη 21:4). Ευχαρίστησε τον Θεό για την ελπίδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσο καιρό;

Αποκάλυψη 6:1-17

«εν τη ερήμω θέλουσιν αναβλύσει ύδατα…» (Ησαΐας 35:6). Φέρε τις δυσκολίες σου στον Θεό της ανάστασης και της νέας ζωής που δεν αξίζουμε.

Διαβάστε Περισσότερα

Η καρδιά της δοξολογίας

Αποκάλυψη 5:1-14

Κάνε παύση από τον σχεδιασμό, την ανησυχία, τη βιασύνη και, κυρίως, από το να παίρνεις τον έλεγχο. Σε δέχεται στην παρουσία Του ο ζωντανός Θεός της τέλειας αγάπης, χάρης και ελέους.

Διαβάστε Περισσότερα

Κοίταξε ψηλά

Αποκάλυψη 4:1-11

«Ὑψόνω τοὺς ὀφθαλμοὺς μου πρὸς τὰ ὄρη· πόθεν θέλει ἐλθεῖ ἡ βοήθειά μου; Ἡ βοήθειά μου ἔρχεται ἀπὸ τοῦ Κυρίου…» (Ψαλμός 121:1-2). Χρειάζεσαι βοήθεια σήμερα; Πες το στον Θεό.

Διαβάστε Περισσότερα

Ειλικρίνεια

Αποκάλυψη 3:14-22

Το απόσπασμα μας θυμίζει ότι ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα και χτυπά για να μπει στη ζωή μας (εδ. 20). Θα Τον αφήσεις;

Διαβάστε Περισσότερα

Ανανέωση

Αποκάλυψη 3:1-6

Η πείνα για τον Θεό δεν είναι δική μας αρετή, αλλά δώρο του Θεού. Μην εφησυχάζεις, ζήτα ο Θεός να σε ξυπνήσει σήμερα.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία

Αποκάλυψη 2:18-29

Έχω αυτιά ώστε να ακούω σημαίνει πως δίνω σημασία στα λόγια του Θεού. Προσευχήσου για ευαισθησία στα λόγια του Πνεύματος σήμερα, καθώς διαβάζεις και προσεύχεσαι.

Διαβάστε Περισσότερα

Ιδιαιτερότητα

Αποκάλυψη 2:12-17

Η πρόσβασή μας στην παρουσία του Θεού δεν εξαρτάται από τα συναισθήματα ή τη συμπεριφορά μας. Ο Ιησούς άνοιξε για μας μια καινούργια, σίγουρη, ζωντανή οδό.

Διαβάστε Περισσότερα

Πιστότητα

Αποκάλυψη 2:8-11

Η προσοχή σου αποσπάται από τη μελέτη της Βίβλου ή την προσευχή; Ζήτα τη βοήθεια του Θεού για να συγκεντρωθείς.

Διαβάστε Περισσότερα

Αιτίες χαράς

Ψαλμός 33

Την ημέρα του Κυρίου, ο Ιωάννης ήταν σε «πνευματική έκσταση» (1:10). Άφησε το Πνεύμα να σε γεμίσει καθώς διαβάζεις τον λόγο του Θεού.

Διαβάστε Περισσότερα

Σκεπάζω

Ψαλμός 32

Ίσως χιονίζει σήμερα στο μέρος που βρίσκεσαι. Αλλιώς, φαντάσου το χιόνι να πέφτει ήσυχα και να καλύπτει τα πάντα.

Διαβάστε Περισσότερα

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.